Euro-East Oy

Tietosuojaseloste Euro-East Oy:n henkilötietojen käsittelystä

Tämä on Euro-East Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 3.5.2018.

Euro-East Oy toimii yritys- ja yhteisöasiakkaiden kanssa. Euro-East käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Euro-Eastin käsittelemiin henkilötietoihin. Tietosuojaseloste sisältää Euro-Eastin asiakasrekisterin selosteen, markkinointirekisterin selosteen ja näitä rekistereitä koskevat muut tiedot.

Asiakasrekisterin selosteessa kerrotaan Euro-Eastin asiakkaiden tietojen käsittelystä. Markkinointirekisterin selosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun kuin voimassa olevaan asiakkuuteen. Asiakas- ja markkinointirekistereitä koskevat muut tiedot sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista, tietoturvasta ja evästeistä.

ASIAKASREKISTERIN SELOSTE

Rekisterinpitäjä

Euro-East Oy
Y-tunnus: FI 1034816-6
Ilpoistentie 16 C, 20740 Turku, Suomi
Puhelin: +358 20 792 0290
Sähköposti: euroeast [at] euro.east.fi

Rekisterin nimi

Euro-East Oy:n asiakas-, laskutus- ja tilausrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään tilausten käsittelyyn, asiakassuhteen hoitamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun, kohdennettuun viestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

• Etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Organisaation nimi
• Postiosoite
• Laskutustiedot
• Mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot asiakas- ja laskutusrekisteriin saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Henkilötietoja lisätään uutiskirjerekisteriin käyttäjien itsensä toimesta tai Euro-East Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Tietojen luovutus ja siirto

Asiakastietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa Euro-East Oy:n yhteistyökumppaneille, mikäli se on palveluiden toimittamisen kannalta välttämätöntä. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, laskujen käsittelyä postituksineen ja maksuvalvontoineen tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten. Tietoja käsitellään vain siinä määrin kuin palvelun toimittamiseksi on välttämätöntä. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

MARKKINOINTIREKISTERIN SELOSTE

Rekisterinpitäjä

Euro-East Oy
Y-tunnus: FI 1034816-6
Ilpoistentie 16 C, 20740 Turku, Suomi
Puhelin: +358 20 792 0290
Sähköposti: euroeast [at] euro.east.fi

Rekisterin nimi

Euro-East Oy:n markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Euro-East Oy:n viestintään sekä digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään. Euro-Eastin verkkopalvelusta uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään Euro-Eastin uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

• Etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Henkilön titteli / vastuualue
• Yrityksen nimi
• Muut tarvittavat yhteystiedot
• Markkinointiluvat ja -kiellot

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa rekisteröidyltä itseltään, Euro-Eastin asiakasrekisteristä, Euro-Eastin yhteistyökumppaneilta tai erilaisilla markkinointikampanjoilla. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTEREITÄ KOSKEVAT MUUT TIEDOT

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Euro-East Oy
Ilpoistentie 16 C
20740 Turku

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisterien suojaus ja tietoturva

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Evästekäytännöt

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.
Sivsustollamme on käytössä Google Analytics -evästeet, jotka keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät sivustoamme. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Sivustolla käytetään myös Facebook-pikseliä kohdeyleisön tunnistamiseksi. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lue lisää Facebook-pikselistä.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selain

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Evästeiden käytön voi estää Internet-selaimen kautta. Katso tarkemmin:

Internet Explorer

Firefox

Chrome 

Jos poistat evästeet käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Tietosuojakäytäntöä voidaan tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa esim. lain muuttuessa. Muutoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan käyttäjälle.